Най-пълноводни са реките Русенски Лом, Тунджа при Елхово и Янтра при Каранци

Все още съществува риск от локални, внезапни наводнения, предупреждават от Министерството на околната среда и водите.


Днес и утре се очаква да се повишават нивата на реките Арда, Марица и Тунджа. Към настоящия момент най-пълноводни са реките Русенски Лом, Тунджа при Елхово и Янтра при Каранци.

 

 

Възможно е при някои реки да се увеличи водното количество от преливане и контролирано изпускане на микроязовири, обявиха от екоминистерството.