Средствата ще бъдат използвани за саниране на многофамилни жилищни сгради

Административният съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа е одобрил отпускането на 150 млн. евро на Българска банка за развитие. Средствата ще бъдат използвани целево за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за която са предвидени общо 1 млрд. лева., съобщават от ББР, цитирани от БГНЕС.

 

Във връзка с подготовката на заемното споразумение на посещение в България е гуверньорът и вицегуверньорът на Банката за развитие на Съвета на Европа Ролф Венцел и Миколай Дотиелевич. Договорът е първа стъпка в процеса по осигуряване на нисколихвен финансов ресурс за реализиране на програмата за саниране срещу издадената от държавата гаранция. ББР води активни преговори за сключване на заемни споразумения с още две големи международни финансови институции.

 

Националната програма за енергийна ефективност е приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите. 1201 искания за финансиране на сдружения на собственици подадени в ББР към 30 юни 2015 г.

 

Банката за развитие на Съвета на Европа е стратегически и традиционен партньор на ББР. Преди това споразумение българската държавна банка е усвоила успешно четири кредитни линии на обща стойност над 50 млн. евро.