Потърпевшата определи случая като гавра с хората с увреждания

 

Абсурден случай от Пловдив. Чиновници поискаха невъзможното от жена инвалид, прикована на легло и напълно неподвижна - да изкачи 20-те стъпала на сградата на общинската администрация, за да ѝ издадат един документ.

 

Потърпевшата жена определи случая като гавра с хората с увреждания и поиска местната власт да промени начина на обслужване на трудно подвижните граждани, като за тях да има специални служители, които да посещават домовете им. 

 

От три години животът на Васка е затворен между четири стени. Жената е неподвижна. Най-дългото разстояние с инвалидната количка е от леглото до масата в съседната стая. 

 

Преди дни починал вторият ѝ съпругът и трябвало да извади удостоверение за наследници от служба ГРАО. За целта изпратила дъщеря си до общината. Чиновниците от кметството обаче я отпратили.

 

„Служителката ми каза, че аз съм никой. Не мога да претендирам да взимам това удостоверение от този човек. Той си имал жена и две деца. Ето нося ТЕЛК-овото решение. Жената е 100% инвалид и е невъзможно да дойде. Тя ми казва такъв е законът. Как ще се качи до горе, като има 10 стъпала на двора, после на фасадата на сградата, после вътре”, коментира Магдалена  Дамянова. 

 

Така чиновничката не направила компромис. Поискала неподвижната жена лично да се яви в кметството, за да ѝ издаде документа, тъй като такъв бил законът. 

 

„За съжаление буквата на закона е такава,че удостоверение за наследници се издават само на наследниците на починалото лице или техни законни представители с нотариално заверено пълномощно”, обясни Георги Титюков, кмет на район „Централен“ Пловдив. 

 

Следващото препятствие за дъщерята на неподвижната жена било да намери нотариус. След като преминала през канторите на шестима, седмият се съгласил да отиде в дома им, за да упълномощи Магдалена да представлява майка си Василка пред институциите.

 

След скандалния случай кметът обеща сградата на общинската администрация да стане достъпна за трудноподвижните хора.

 

И докато чакат рампата, възрастната жена и дъщеря ѝ остават с огорчението от чиновническото бездушие.