Данните са на Националния статистически институт

По темата

Средногодишната инфлация за периода юли 2015 - юни 2016 г. спрямо периода юли 2014 - юни 2015 г. е минус 0.8%.

През юни 2016 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 1.1%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%; облекло и обувки - намаление с 0.6%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%; здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец; транспорт - увеличение с 1.7%; съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; развлечения и култура - увеличение с 0.2%; образование - цените остават на равнището от миналия месец; ресторанти и хотели - увеличение с 0.8%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.3%.

През юни 2016 г. са намалели цените на следните хранителни продукти: хляб - с 0.2%, месо от едър рогат добитък - с 2.4%, колбаси - съответно с 0.6 и 0.2%, кисели млека - с 0.4%, сирене и кашкавал - съответно с 0.5 и 1.0% и други.

Цените на цигарите са се увеличили с 0.3%. Скочили са и дизеловото гориво - с 5.5%, автомобилният бензин А95Н и А98Н - съответно с 3.9 и 4.1%. 

През юни 2016 г. цените на лекарствените продукти и на стоматологичните услуги са намалели с по 0.1%, а цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец.

Инфлацията от началото на годината (юни 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 1.3%, а годишната инфлация за юни 2016 г. спрямо юни 2015 г. е минус 1.9%. Средногодишната инфлация за периода юли 2015 - юни 2016 г. спрямо периода юли 2014 - юни 2015 г. е минус 1.3%. Според Хармонизираният индекс на потребителските цени през юни 2016 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.6%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец; облекло и обувки - намаление с 0.5%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.3%; здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец; транспорт - увеличение с 0.5%; съобщения - намаление с 0.2%; развлечения и култура - цените остават на равнището от миналия месец; образование - цените остават на равнището от миналия месец; ресторанти и хотели - увеличение с 2.2%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.