Порталът обединява вакантните позиции в държавната администрация, информира за възможностите за мобилност и кариерен растеж

www.jobs.governemnt.bg е новият модерен електронен портал за регистриране на всички кандидати за работа в държавната администрация. Порталът обединява вакантните позиции в държавната администрация, информира за възможностите за мобилност и кариерен растеж. Порталът е реализиран по проект на Администрацията на Министерски съвет „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация” и изпълнява един от приоритетите на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. - подобряване на подбора на служители в държавната администрация.

www.jobs.governemnt.bg стартира в съответствие с промените в Закона за държавния служител, в сила от 1 октомври 2019 г., които въвеждат два етапа на конкурса за постъпване на държавна служба. Първият е централизиран, за оценка на общите компетентности. Вторият е конкурсен и обвързан с конкретната администрация, обявила вакантна позиция.

Потребителите на портала и потенциалните кандидати за работа ще имат бърз и лесен достъп до цялата информация за свободните позиции в държавната администрация, за преминаване от една административна структура в друга, за провежданите стажове в институциите.

www.jobs.governemnt.bg въвежда ясни правила, равнопоставеност, прозрачност и обективност на процеса за информиране и целева ориентация за работа в държавната администрация.

www.jobs.governemnt.bg подкрепя амбицията на политиката за подбор на качествени и мотивирани държавни служители.

www.jobs.governemnt.bg – централизиран портал за регистрация на кандидатите за държавни служители.

www.jobs.governemnt.bg – част от промяната!

Порталът е бърз, лесен за навигация, с изчистен и насочващ дизайн. Предоставя информация за всяка стъпка на потребителя чрез текст и видео.

Водещият слоган на кампанията - "Качествен подбор - добра администрация" е ключовото послание към бъдещите и настоящите служители в държавната администрация.

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.001-0004

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОДБОРА НА СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Администрация на Министерски съвет реализира проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация. Специфични цели на проекта са:

-Подобряване обективността и прозрачността на подбора на служители в държавната администрация;

-Популяризиране на възможностите за работа и стаж в държавната администрация.

Обективността и прозрачността на подбора, популяризирането на възможностите за работа и растеж са основополагащи цели за усъвършенстване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация. С проекта ще бъдат осигурени иновативни механизми и инструменти за ефективно и ефикасно приложение на нормативната уредба. Проектът изпълнява един от приоритетите на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. – подобряване на модела за подбор на човешки ресурси за работа в държавната администрация. С приетите изменения и допълнения на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., в сила от 1.10.2019 г.) се въвеждат два етапа на конкурса за постъпване на държавна служба. Първият етап е централизиран, въвежда стандарти за оценката на компетентности на входа на конкурсите за заемане на държавна служба, осигурява обективност и прозрачност при провеждането им. Централизираният етап се организира от Института по публична администрация. Разширен и надграден е съществуващият модел на централизиран конкурс за младши експерти.

Модерен специализиран портал - www.jobs.governemnt.bg, създаден по проекта, ще допринесе за убедителното позициониране на държавната администрация като работодател и за по-добра организация и координация при търсенето на кадри.

Потребители на сайта ще бъдат както потенциалните кандидати за държавна служба, така и администрациите. Реалното осъществяване на централизирания етап на конкурса чрез подходящите инструменти и използването на портал за работа в държавната администрация ще хармонизира процесите по набиране и подбор в българската в българската държавна администрация с най-добрите европейски практики в областта на човешките ресурси.

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.

 
 

 

 

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес