Повече от 140 хиляди соларни панела са монтирани върху повърхността на язовир

Тайланд показа една от най-големите плаващи слънчеви електроцентрали.

Повече от 140 хиляди соларни панела са монтирани върху повърхността на язовир. Това е един от проектите, които ще осигурят преминаването към зелена енергия. Тайланд планира да покрие още 8 язовира със соларни панели в следващите 16 години. В момента страната разчита предимно на въглища за производството на електроенергия. Но проектите за две големи електроцентрали на твърдо гориво бяха спрени през 2018-та, заради лошите екологични оценки и риска за здравето на населението.

Вятърни централи ще помагат за трансформацията на петролния сектор

Директорът на проекта Чанин Салечан заяви, че генерирането на енергия със слънчеви панели има своите недостатъци, поради което се строи хибридна система. Към панелите се добавя хидроенергията, която се добива от водите на язовира. Всичко е свързано към високоволтова преносна мрежа.

ЕНЕРГИЯ НА БЪДЕЩЕТО: Какво ще се случи, ако преминем на ток от природата?

Хибридната система ще направи цената на електроенергията по-ниска.

Слънчева енергия ще зарежда линейките в Торонто