Едноседмичен ученически лагер се провежда в село Абланица

Едноседмичен ученически лагер за сигурно повишаване на успеха в училище се провежда в хаджидимовското село Абланица. Инициативата е на фондация „Бикоус“. Целта е учениците от по-малките населени места чрез методите на неформалното образование всяко лято да преживяват седмица на учене и игри.

Строги правила на лагера няма. Всичко преминава в игри, разговори и усмивки, но има и задължителните за съвремието ни правила.

„Имаме специален паркинг за мобилни телефони. Още като дойдоха децата ги оставиха там”, каза Радостина Пръвчева, учител в Академия „Забавно лято“.

Тази година лагерът е насочен към изучаване на природата и сетивата. Заниманията са свързани с екипната работа и отговорността към групата.

„Имаме - игра чаршаф с топка, в която децата трябва да успеят да задържат топката на чаршафа всички заедно”, разказа Лора Каравелова, учител в Академия „Забавно лято”.

Обикновено статистиката показва, че след летните лагери учениците повишават успеха си, защото неусетно овладяват различни техники на възприемане на материала.

Децата в лагера в село Абланица в момента са 25. А освен за ученици се провеждат и летни лагери за учители. Там преподавателите се запознават с нови начини на преподаване.

Според учителите новите методи на обучение са предпочитани от децата, защото те се чувстват по-свободни да мислят и да се изразяват.