По специален ред се определя кой може да купува дърва от горските стопанства

България е на първо място сред държавите членки на Европейския съюз по дял на хората, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл. Според данни на Евростат за миналата година над 22% от хората са в тази ситуация. В същото време остава висок делът на използващите твърдо гориво за отопление. Цената на дървата тази година е 260 лв. за тон в Хасково.

„Всички желаещи, които живеят на територията на горските стопанства, могат да закупят дърва за огрев по определения ред – подаване на заявление до общината и кмета между 1 февруари - 31 март. Изготвят се списъци дали желаещите живеят там и след месец май започва доставката на дърва за огрев”, каза инж. Димчо Радев, директор на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП в Сливен. По думите му държавните структури няма как да предоставят дърва срещу гласуване за определена партия, но общинските горски стопанства са подвластни на кметовете на общини.

Дървата за огрев са с близо 30% по-евтини в сравнение със зимата

За наводненията в Царево и сечта в Странджа той обясни, че от около 926 000 кубика общия  дърводобив за 2023 г. за Странджа сечта е около 180 000 куб./м. Това е около 80% изпълнение на плана, обясни Радев. Според него сечта едва ли е единствена причина за бедствието по Южното Черноморие.

„Започнахме да наблюдаваме събития, които не помним от своето детство – големи количества дъжд. Нима наводнението в Гърция е предизвикано от сечища, които са от гръцка страна”, запита той.