24 вида се използват за нуждите на местната власт

До 31 март 2025 г. държавата ни трябва да дигитализира 307 вида регистри, които са идентифицирани от Министерството на електронното управление като подлежащи на дигитализация. На днешното заседание на министрите от кабинета „Денков-Габриел” бе приет  график за дигитализиране на хартиените регистри на администрацията, съобщиха от Министерския съвет. Привеждането на хартиените регистри в съответствие със Закона за електронното управление (ЗЕУ) ще даде възможност всички регистри, воденето на които е предвидено в закон, да преминат плавно и поетапно изцяло в електронна форма. В тях ще може да се заявява вписване, промяна или заличаване на обстоятелства по електронен път. Така те ще отговарят на изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, като ще позволяват автоматизиран обмен на данни с други електронни системи.

От тези регистри 24 вида се използват за нуждите на местната власт и съставляват общо 13 780 регистри съгласно Концепцията за регистрова реформа.

Дигитализирането на хартиените регистри ще осигури прозрачни, проверими и проследими процедури за водене на регистри, както и значително намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.