Какви са другите форми на гражданско участие?

Хората не гласуват, защото самите партии не разработват програмите си по демократичен път. Те обичайно са експертно развити, а не с участието на гражданите, коментира социален психолог.

„Цялата демокрация и демократичното участие е сведено до гласуване. Гласуването в един момент в последните години се превърна в единствената форма на демокрация, на гражданско участие, което не би трябвало да е така. Все по-малко се говори за другите видове демократично участие, които правят демокрацията и гражданското участие”, коментира социалният психолог Милена Статева.

„Числата на седмицата”: Рекордно скъпи избори и рекордно малко избиратели

Изборите са само една от формите на гражданско участие.

„Не бива да подминаваме стачките, което например е изключително важна форма на участие, не бива да подминаваме организирането и самоорганизирането на хората в различни групи, с различни мисии, цели, интереси. Не бива да подценяваме и начините, по които събранията на блоковете могат да се превърнат и да се доразвият”, обясни още Милена Статева.

Статистика за такива форми на политическо и демократично участие обаче няма.

„В голяма степен това е опростяване, да се каже, че хората трябва да гласуват, вместо да се адресират корените на проблема, че хората не участват в разработването на политики, на политически платформи  ”, допълни Милена Статева.