За хотелиерите, приютили украински бежанци, са предоставени почти 13 млн. лева

Министрите от кабинета решиха да предоставят на 3 148 230 лв. допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. Парите са за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери. Проектът е „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха” и е част от Националния План за възстановяване и устойчивост. 

Петте милиона са за авиолинейки и за асистирана репродукция

От Кабинета уточниха, че средствата са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. С осигуряването на тези средства ще се даде възможност за успешното изграждане на системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха на територията на страната.

С друго постановление са одобрени допълнителни до 2 000 000 лв. за асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники.

На същото правителствено заседание министрите от кабинета „Денков-Габриел” одобриха 21 млн. лева допълнителни разходи по бюджета на МВР. Те са за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на вътрешните работи.

Новите лични документи - с променен дизайн и чип за по-голяма защита

Министрите одобриха допълнително и 12 528 457,05 лв. с ДДС за Министерство на туризма за 2023 г. Плащанията са верифицирани за периода от 16 ноември 2022 до 31 август 2023 г. за 732 одобрени заявления за украинските бежанци.

Министерството на отбраната получава допълнително 28 298 960 лева. Тези пари са насочени за придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, ракети, торпеда и техника, и за ремонт и изграждане на инфраструктура, гласи правителственото съобщение.