Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС

Депутатите приеха на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2024 г. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС или 141 гласа "за".  От опозицията - “Възраждане”, БСП и ИТН гласуваха “против”, а “въздържал се” нямаше.

Пленарното заседание на депутатите започна в 13:00 часа. Но докато се изчетат всички доклади на ресорните комисии в НС, които са разглеждали проектобюджета за 2024 г. стана 16:00 часа. Малко след това депутатите започнаха да дебатират по предложения бюджет за догодина. След дълъг и напоителен дебат, който беше по-скоро конструктивен, около 20:00 часа проектобюджетът за 2024 г. беше приет на първо четене.

Народните представители приеха увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. – от 780 лв. на 933 лв. Депутатите приеха увеличаване на възнагражденията на персонала и за академичния състав, в т.ч. 39 млн. лв. за държавните висши училища, 8 млн. лв. за Българската академия на науките и 3 млн. лв. за Селскостопанската академия.

Депутатите приеха и нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование.

Окончателно: Без данък "бакшиш" от догодина

В бюджет 2024 г. бяха приети значителни плащания, свързани със социалната и демографската политика, а именно: 104,3 млн. лв. за социални плащания във връзка с определения нов размер от 526 лв. на линията на бедност за 2024 г., в т. ч. за разходите за помощите по Закона за социално подпомагане – 75,6 млн. лв., допълнителни разходи при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания – 27,6 млн. лв. и 1,1 млн. лв. за помощите по Закона за закрила на детето; 230,3 млн. лв. във връзка с ефекта от промяна на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв., в т.ч. 224,6 млн. лв. при определяне възнагражденията на личните асистенти по Закона за личната помощ и 5,7 млн. лв. за възнаграждения за професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето; 23,4 млн. лв. във връзка с целогодишното обезпечаване на въведената през 2023 г. еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас без доходен тест, независимо от вида на училището по Закона за семейни помощи за деца.

Бяха приети и 40,6 млн. лв. за увеличение на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейни помощи за деца; 12,5 млн. лв. за увеличение на размерите на еднократните помощи при бременност и раждане по Закона за семейни помощи за деца; 15,0 млн. лв. допълнителни средства за активна политика на пазара на труда; 131,7 млн. лв. във връзка с ефекта от промяна на МРЗ от 780 лв. на 933 лв., 81,7 млн. лв. за разкриване на нови социални услуги и осигуряване на увеличения капацитет на съществуващи такива - чрез бюджетите на общините; 42,8 млн. лв. за увеличение на издръжката на специализираните институции за предоставяне на социални услуги - чрез бюджетите на общините; 1,7 млн. лв. за осигуряване в годишен размер на месечната помощ от 90 лв. на ученик, настанен в социална услуга - чрез бюджетите на общините.

НАПРЕЖЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТА: Взаимни обвинения и упреци към кабинета

НС прие разходите за пенсии по бюджета на ДОО да нараснат с 2 440,8 млн. лв. спрямо закона за 2023 г. Освен това се реши от 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки“ да се определят в размер 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

За политиките в областта на младежта и спорта депутатите приеха допълнително средства за осигуряване на условия и възможности за развитие на елитния спорт и ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво, развитие на потенциала на млади талантливи спортисти, подпомагане на спортни дейности в областта на спорта за високи постижения - 3,7 млн. лв.; за финансиране на дейности по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ за провеждане на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор - 3,0 млн. лв.; за насърчаване на учащите се от различните възрастови групи към физическа активност и здравословен начин на живот – 1,0 млн. лв.; за пожизнени месечни премии на медалисти от олимпийски и параолимпийски игри – 1,6 млн. лв.; за финансиране на проекти за младежки дейности по Националната програма за изпълнение на младежки дейности – 1,1 млн. лв.; за увеличение на определените стандарти за физическа активност и физическо възпитание в училищното образование и във висшите училища – 3,6 млн. лв.

В сектор “Култура” НС прие допълнителни средства за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства – 50,1 млн. лв.; за държавно подпомагане на филмовата индустрия – 9,3 млн. лв.; както и за допълнително целево подпомагане от държавния бюджет на държавни и общински културни организации – 28,5 млн. лв. 

Източник: БГНЕС