Това показва статистиката на БНБ за ноември

За първи път от година насам лихвите по депозитите спряха да падат и дори леко се покачват. Това показва статистиката на БНБ за ноември, цитирана от БТА. В сравнение с октомври средната лихва по депозити в левове се е вдигнала с 0,1% до 1,42 на сто.


Все пак на годишна база има почти двоен спад в доходността на влоговете от 1,04%.
През ноември кредитите за домакинствата леко поевтиняват спрямо същия месец на миналата година. Изключение са потребителските заеми в левове.


Поскъпване на месечна база има и при ипотеките в евро - с 0,07 на сто до 5,89%, а тези в левове падат с 0,14 на сто до 6,52%. В сравнение с година по-рано намаление има при годишния процент на разходите - с 0,55 на сто до 11,7% за потребителските заеми и 7,85% при ипотеките.
Намалява и средният лихвен процент по кредити над 1 милион евро, договорени в левове - с 1,50 на сто до 5,65%, а при договорените в евро намалението е с 3,72 на сто до 4,08%.


БНБ стартира подготовката за стрес тестовете на банките, като оповести инструкции за избор на оценители. Всяка банка има право да избере такъв до 22 януари, спазвайки инструкциите, а възнаграждението се поема от нея.


Избраните фирми трябва да правят оценка на всички активи, като използват случаен подбор и извадка от кредитни досиета. При прегледа задължително ще се дава преценка за текущи и потенциални транзакции с групи свързани лица. Задължително е да има и заключение за справедливата пазарна стойност на обезпеченията.


Не може да бъде избрана за оценител компания, одитирала или консултирала съответната банка в една или във всичките финансови години от 2002 до 2015 г., както и компания, съдействала на съответната банка в подготовката за оценката.


Избраният оценител задължително трябва да покрива три критерия - да има общо приходи от поне 500 хил. лв., да е правил поне една оценка на активи за последните три години, както и да има поне един завършен цялостен одит на банка.