Причина за мръсния въздух са отделяните емисии от автомобилния транспорт и мъглите

16 от автоматичните станции за измерване на замърсяването във въздуха отчетоха превишени норми на фини прахови частици, показват данните на Изпълнителната агенция по околна среда.

 

Най-тежко вчера е било запрашаването във Варна, Добрич, Горна Оряховица, Враца, Видин, Ловеч, Благоевград, Бургас, Девня, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Кърджали, Шумен и София. Видин и Кърджали са начело с показатели над 4 над нормата.

 

Традиционно причина за мръсния въздух са отделяните емисии от автомобилния транспорт и мъглите, които задържат прахоляка.