Ще трябва да бъдат установени всички „притежатели на боклуци“

Главният прокурор Иван Гешев разпореди на министъра на вътрешните работи Младен Маринов и на председателя на ДАНС Димитър Георгиев извършване на съвместни проверки за спазване на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда от притежателите на отпадъци на територията на страната.

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРАЦА: Опасни отпадъци или склад за суровини?

Проверката е разпоредена с цел извършване на преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на Прокуратурата на Република България.

Ще трябва да бъдат установени всички „притежатели на отпадъци“ на територията на Република България, като се изискат и приложат следните документи - разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка и др. Разпоредено е да бъде изискана информация за извършвани проверки от контролните органи на лицата и предприети мерки, в случай на установени нарушения.

Има ли българска следа в задържания боклук в Италия?

Главният прокурор Иван Гешев е указал при непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно да се уведоми и съответната компетентна прокуратура.