100 държавни обекта ще отворят до следващата пролет, заяви на брифинг министърът на финансите Владислав Горанов

В период на криза все по-остро се забелязват някои номинални диспропорции, които нямат обективно обяснение. За периода на пандемията борсовите цени на суровия петрол са намалели значително, като най-ниската цена е била с 57% по-ниска от началния период. Същевременно в същия период средната цена на осбоводените за потребление горива от данъчни складове е намаляла само с около 25%. В същото време при търговията на дребно в бензиностанциите на големите вериги се поддържа цена на дизела средно с около 30 ст. над средната продажна цена и около 55 ст. от цената на едро в данъчните складовете. При бензина статистиката за цената е подобна. Това заяви на брифинг министърът на финансите Владислав Горанов относно изграждането на държавни бензиностанции.

Според него жителите на София могат да видят разлика от 50-60 стотинки в бензиностанциите в различните квартали на столицата.

Караниколов: В държавните бензиностанции ще има стандарт за качество

"Не е тайна, че темата с цената на горивата на дребно е коментирана с години и е била предизвикателство пред обществото. Многократно сме коментирали, че има и отклонения от очакванията на хората. Когато международните цени на петрола се променят с определен процент, не същото се забелязва при цената на горивата на дребно в България. В подкрепа на тази констатация мога да ви припомня, че са се провеждали и много протести. Многократно е сезирана и Комисията за защита на конкуренцията, многократно са извършвани анализи, от които сме получавали данни, че конкуренцията работи и няма нарушения на антимонополното законодателство", заяви Горанов.

"Изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси може да бъде обобщено по следния начин. Тези складове са собственост на 6 икономически субекта", обясни министърът. Така се е породила идеята Държавния резерв да се прехвърли на отговорността на държавната компания. Тя ще може и да оперира вместимостите, с които Резервът разполага.

"Ако собственик на бензиностанция у нас иска да продава, той има две опции - да внесе от чужбина чрез отложено плащане на акциз. При това условие той трябва да има складово помещение, в което да съхранява горивото. Ако на този търговец му се откаже достъп до лицензиран данъчен склад, той има само една опция - да си купи горивото директно от Гърция с платен акциз", обясни Горанов. Той добави, че КЗК многократно е сигнализирала държавата за този проблем.

Внасят законопроекта за държавните бензиностанции

"Смятаме, че ако държавните бензиностанции ценообразуват разумно, ще предоставят цена, подобна на останалите, или по-добра. Ще се изградят обекти в големите населени места и на места, където липсва предлагане на качествени горива, а също и по магистралите и първокласните пътища" обясни министърът. До пролетта трябва да бъдат изградени около 100 обекта. Със създаването на петролна компания, държавата ще даде достъп до данъчните складове на всички търговци на пазара, смята още Горанов.

"Приоритет на законопроекта са лицензираните данъчни складове и осигуряването на конкурентна среда. Четейки анализите и докладите на Комисията, оставаме с впечатлението, че всичко е наред, но изглежда, че не е така", добави той.

ДЪРЖАВНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ: Как би изглеждала идеята на правителството?

"Държавата осъществява цялата държавна власт относно всички регулаторни дейности. Регулацията на държавата относно горивата се свежда до определяне на акцизите и ДДС-то. Държавата, чрез свои предприятия, може да действа и като търговец. Важното е да действа като другите търговци", подчерта Горанов.

"Не считаме, че изграждането на бензиностанции ще става със средства от държавния бюджет, ще се търси собствено финансиране", каза министърът на икономиката Емил Караниколов.

Според него основен приоритет в момента е изграждането на данъчни складове, тъй като това ще даде възможност на всички субекти да работят в по-конкурентна среда и съответно да предоставят по-качествена услуга на крайния потребител. 

По-рано днес министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на икономиката Емил Караниколов участваха в извънредно правителствено заседание, на което е разгледан Проект на Решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

 

 

На заседанието правителството одобри и предложи на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. В него се предлага създаването на държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката, което да изпълнява всички функции на държавния резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти.

Със създаването на държавното предприятие се предвижда, освен управлението на настоящите петролните бази, и изграждането на нови бази и бензиностанции, с което ще се подобри конкуренцията на пазара на горива в страната, а това ще бъде в полза и на крайните потребители и ще е мярка за увеличаване на броя на данъчните складове в сектора на горивата. Това е в съответствие и с препоръките, които Комисията за защита на конкуренцията е отправяла при многократното извършване на секторните анализи за развитието на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилни горива в страната. С изграждането на данъчните складове и бензиностанции, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което, от своя страна, ще осигури прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество.

В условията на непредвидения форсмажор, предизвикан от пандемията на COVID-19, довел до въвеждане на извънредно положение в Република България, цените на бензиностанциите само в рамките на два месеца, варираха между 1,39-2,10 лв./л. за най-продаваните видове горива (бензин и дизел). Само за последната седмица на извънредното положение, в периода 4-10 май 2020 г., при среднодневна цена на освобождавани от данъчен склад горива (бензин и дизел) – 1,32-1,33 лв./л., цените между различните икономическа оператори по бензиностанциите останаха в диапазона 1,39-1,89 лв./л. Разликата от 50 ст./л. между предлаганите цени при продажби на дребно се реализира при еднаква данъчна тежест, еднаква цена на суровината и сравнително еднакви цени при освобождаванията от данъчните складове.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), като се отменя специалният ред за лицензиране на данъчен склад при особени случаи, какъвто беше статутът на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. За управляваните от държавното предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове се предвижда регистрация по общия ред на акцизното законодателство. Регламентира се и от статута на тези данъчни складове да могат да се ползват доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност.

На днешното извънредно правителствено заседание е одобрена и позицията на страната ни за неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС, който ще се проведе на 19 май 2020 г. По време на срещата министрите ще обменят мнения за икономическото въздействие от пандемията COVID-19, механизмите за справяне с последиците и предприетите мерки. Ще бъде бъдат обсъдени мерки срещу прането на пари и ревизираната методология на Европейската комисия за вписване на високорискови трети страни. Председателството ще информира за резултатите от писмената процедура по приемането на Заключенията на Съвета на ЕС относно Докладите по страни за 2020 г. и по задълбочените прегледи.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си