Това се случва на извънредно присъствено заседание

Министерският съвет приемa план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Това се случва на първото извънредно заседание за тази седмица. Планира се още едно такова, което ще се проведе в четвъртък.