На негово място е назначен Антоан Гечев

Министерският съвет е взел решение да освободи Атанас Атанасов от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване”. 

На негово място е назначен Антоан Гечев. Той е бил заместник-директор на Служба „Военна информация“ в периода 2018 г. – 2020 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „ Военно дело“ от ВА „Г. С. Раковски“.

Освен това, правителството реши Станислав Йорданов Станчев да заеме поста на зам.-председател на ДАНС.

С правителствено решение беше освободен от поста Недялко Недялков. В тази връзка, по предложение на председателя на ДАНС, Станислав Станчев ще довърши започнатия мандат до 25 юли 2023 г.

Станчев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Танкови войски-строеви“ от ВНВУ „Васил Левски“ и по специалността „Финанси“ от УНСС. Работил е в ДАНС. Заемал е длъжности в силите на НАТО в Афганистан.

 

 

Според Недялков една от причините за уволението му е неговият подпис, който стои под отнетия достъп на Рашков до класифицирана информация, издаден преди 2 години за срок от 3 години.

Мотивите за решението обясни говорителят на служебното правителство Антон Кутев: 

„Това се прави в контекста на необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защитата на националната сигурност на Република България. Под ръководството на г-н Атанас Атанасов Държавна агенция „Разузнаване“ е осъществявала своята дейност при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа неутралност. Съгласно закона за ДАР, същата следва да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на РБ, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. Налице е нарушаване на този принцип по отношение на разузнавателна информация, предоставяна на президента. Във връзка с това се прие и още едно постановление за назначаване на Антоан Гечев за председател на ДАР“.

„Основната причина за отстраняването ми е дългата ръка на Кремъл, а също така и координирани действия с един известен бизнесмен с много обвинения”, отговори пред журналисти освободеният шеф на Разузнаването Атанас Атанасов. „За себе си също мога да заяви, че законът е бил спазван през цялото време. Всички обвинения, които прочетох като мотиви за моето освобождаване, не отговарят на истината”, категоричен бе Атанасов.