Това се случва със заповед на служебния министър на земеделието

От днес до 20 август 2021 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи, съобщиха от МЗХГ. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни.

Заради пожарите: Със заповед спират почистването на земи (ВИДЕО)

Със заповед на служебния министър на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков се ограничава косенето на трева, машинното почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти. Причината е, че при тези дейности досегът на селскостопанската техника с камъни може да предизвика искри, които да доведат до възникване на пожар.

Предвид ограниченията, за посочения период, земеделските стопани ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и обработваемите земи и няма да търпят административни санкции от Държавен фонд "Земеделие".

Какви са щетите след огнената стихия в Старосел

От МЗХГ напомнят, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на предписанията, директорите на областните дирекции "Земеделие" в страната ще съставят актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при бедствия.