ТУ-Варна отваря нови специалности с международен обмен

Четирите български технически университета – във Варна, София, Габрово и Бургас се обединяват за реализирането на нов проект за подобряване на качеството на образованието.

Целта на проекта е рамките на 2 години и половина да се разработят и имплементират нови учебни програми и специалности, адекватни с изискванията на бизнеса и най-новите тенденции в образованието.

Водещ в проекта е ТУ- Варна, които организираха специална хибридна пресконференция по случай старта на проекта.

Гости на събитието бяха представители на всички технически университети, които изразиха своята готовност да работят заедно за подобряване на качеството на образование в тези висши учебни заведения.

Една от основните цели на програмата е разработването на 4 изцяло нови специалности, за които обучението през първите 2 години ще е безплатно: Интелигентни транспортни системи, Smart Cities, Интелигентни системи за дома, офиса и медицината, Интелигентно производство на електрическа енергия.

Планира се също модернизация и дигитализация на учебните ресурси, така че студентите да се обучават по най-новите методи, включително и онлайн.

Благодарение на партньорството с чужди технически университети – в Карлслруе, Букурещ и Вилнюс, ще се подобри международният обмен на опит и между преподавателите, и между студентите в програмата.

Ще бъдат създадени и кариерни центрове, които ще помогнат на завършилите студенти да намерят работа по специалността си.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Преподавателите в техническите университети разчитат и на задълбочаване на партньорството с бизнеса. В част от програмите активно участие ще вземат и фирмите, в които след това ще има възможност за реализация на новите специалисти.

„През годините техническите университети се наложиха като качествени учебни институции. През последните години отчитаме ръст с близо 10% не само на българските, но и на чуждестранните студенти“, обяви проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, Ректор на Технически университет – Варна и ръководител на проекта „Модернизация на висшите училища“.


проф. Вълчев - Ректор на ТУ - Варна и Силвия Александрова зам областен управител на Варна; Снимка: ТУ-Варна

Искаме с този нов проект да направим образованието при нас още по-привлекателно, насочено към практиката и желано от младите хора“, заяви по време на пресконференцията координаторът на проекта проф.д-р Т. Ганчев.

Програмата стартира тази есен, като първите студенти по новите специалности ще се приемат за учебната 2022/2023 година.

Наименование на проекта: „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

Финансираща програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Бенефициент: Технически университет - Варна

Обща стойност на проекта: 1 962 759,48 лв.

Европейско финансиране: 85%, 1 668 345,56 лв.

Национално финансиране: 15%, 294 413,92 лв.

–––––––– www.eufunds.bg ––––––––

Проект BG05M2OP001-2.016-0028-С01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУКiOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.