Операцията е от стратегическо значение и е с бюджет от 12 млн. лв.

Над 3200 души ще бъдат изведени от домовете за пълнолетни лица с увреждания. Те ще бъдат закрити. Хората ще бъдат настанени в нови социални центрове от семеен тип. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Перник помага на Фанка Борисова

Подготовката и извеждането им от институциите от стар тип ще бъде реализирано по мярката „Продължаваща подкрепа за дългосрочна грижа“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Операцията е от стратегическо значение и е с бюджет от 12 млн. лв.