Основната причина е нововъведението от миналата година...

Повече от 200 животновъди протестират пред Министерския съвет.
 
Основната причина е нововъведението от миналата година, според което земеделските производители се облагат с данъци по закона за физическите лица.
 
Нормативно признатите разходи в този случай са 60%.