Отпадат таксите за усвояване и управление на заема

Депутатите въведоха таван на лихвите по потребителските кредити. Промяната беше приета с гласовете на народните представители от всички парламентарни групи. Вносител на предложението беше депутатът от „Коалиция за България” Георги Кадиев.

 

Според приетите промени лихвите по потребителските кредити не могат да надвишават 50% от общия размер на заема. Поправката засяга предимно компаниите за бързи кредити до 400 лева.

 

„Знам, че ще има голяма реакция от страна на банките, но не приемам нито един от техните доводи, защото това тях на практика, не ги засяга. Всяка една банка дава лихвен процент от порядъка на 10-12-15 %”, заяви Георги Кадиев. „Ако пък заложим например  20%, фактът, че много от компаниите, които предлагат бързи кредити, няма да издържат на толкова нисък лихвен процент, ще се оттеглят от пазари и ще породим черен пазар”.

 

Освен това депутатите премахнаха таксите за усвояване и управление на кредитите. Очаква се следващата седмица да отпадне и наказателната такса за предсрочно погасяване на кредитите.

 

С очакван скептицизъм посрещат финансовите експерти новостите около кредитния закон. Те признават, че таванът при микрокредитите ще доведе до облекчения за потребителите. Но се тревожат за друго.

 

Това е намеса в пазара, която при всички положения ще доведе до сътресения и аз мисля, че част от компаниите ще отпаднат”, заяви финансовият анализатор Тихомир Тошев.

 

Според специалистите депутатите всъщност са насочили усилията си в не съвсем правилната посока.

 

Бързите кредити наистина не са евтини продукти. Когато се влезе в просрочие при тези продукти, стават страшните неща”, заяви експертът Иван Стайков.

 

С други думи проблемът не е в лихвата, а в дължимите такси за просрочие. А с тях законът не се занимава. Експертите са смутени и от идеята текстът да влезе в сила със задна дата, защото не е ясно колко надвзети пари трябва да бъдат възстановени на потребителите и по какви механизми ще става това.

 

Резерви има и към останалите приети или предстоящи поправки в закона.

 

Отпадането на някои такси ще доведе дотам, че те ще се появят или като такси с нови имена, или ще бъдат включени в лихвата. Общият размер ще остане същият”, смята Тихомир Тошев.

 

И двата положителни момента – отпадането на таксата за предсрочно погасяване и възможността хората да следят формулата, по която лихвата им се променя.

 

Новите кредитополучатели ще трябва да знаят, че следващите години лихвите им ще нарастват”, заяви Тихомир Тошев.

 

Хората с вече изтеглен кредит не могат да се възползват от промените в закона. Но могат да рефинансират сегашните си заеми по новите условия, когато те влязат в сила. Специалистите обаче са категорични, че те няма как да доведат до намаляване на лихвите.