От МОСВ също твърдят, че има пропуски в решението

Природозащитници твърдят, че започва строителство на една от последните зелени територии по Черноморието,  плажа Карадере.  Планът е да бъде изграден луксозен къмпинг за близо 2000 души. Проблемът е, че това става без екологична оценка.

 

Решението на директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите е с дата 6 октомври, ден след края на предизборната кампания. В него се посочва, че къмпингът може да се изгради без да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда

 

„Терените, които са предвидени за строителство са изцяло урбанизирана територия", твърди директорът на РИОСВ-Бургас, инж. Антоний Иванов. Той обаче призна, че експерти на регионалната инспекция не са били на мястото, където инвеститорът има намерение да строи.

 

Еколози обаче смятат, че с това решение ще бъдат нарушени местообитания на защитени видове попадащи в Натура 2000. „В мотивите за това решение се цитират документи, които изобщо не са влизали в сила, каквито са Общия устройствен план на град Бяла”, заяви Спас Узунов от фондация „Биоразнообразие”.

 

„Мотивите на директора на регионалната инспекция се основават изцяло на информация, която е подадена от възложителя, и нормално е да приемем, че тя защитава неговите интереси. Не са извършени никакви проверки на терен, за да се установи фактическото състояние на тази територия”, каза още той. От „Биоразнообразие” увериха екипа ни, че ще обжалват решението на  РИОСВ-Бургас в законоустановения 14 дневен срок, а до тогава ще организират протести. Първият се подготвя за утре в столицата. 

 

От министерството на околната среда и водите съобщиха, че са констатирани пропуски в издадения административен акт от директора на РИОСВ – Бургас,  които дават основания за отмяната му. Министър Светлана Жекова може да направи това ако получи жалба срещу решението. Към настоящия момент в МОСВ няма данни за постъпила жалба.

 

Репортер: Цеца Алексова