Те са напуснали образователната ни система само за една учебна година

 

14 000 деца вече не посещават училище. Те са напуснали образователната ни система само за една учебна година. Данните са на националната статистика.

 

Въпреки че намаляват отпадащите ученици - проблемът остава. До момента през тази учебна година, която все още не е приключила, в класната стая вече не влизат над 1400 ученици.

 

Данните са на просветното министерство. Причините са проблеми в семейството, натрупани много отсъствия или слаб успех. За миналата година от над 600 000 ученици, 13 800 вече не влизат в клас, според статистиката. 

 

85% от тези деца са напуснали още преди да завършат основното си образование. Тоест част от тях остават дори с най-ниското ниво на знания. И тук основната причината е липсата на пари или други семейни проблеми. 

 

Според просветното министерство най-голям е броят на отсъстващите и отпаднали ученици в Сливен, София-град, София-област, Пловдив, Бургас и Варна.