Медията започва социална инициатива "Мисия образование"

 

Нова телевизия започва нова социална инициатива под надслов „Мисия образование”. Инициативата има за цел да привлече вниманието на обществото върху едни от най-сериозните проблеми на българското общество, а именно равният достъп до качествено образование за всички ученици, липсата на млади учители, както и обезпокояващата статистика, която поставя българските ученици на едни от последните места в международните класации за грамотност. 

 

В поредица от репортажи и дискусии, кампании с фокус върху различни проблеми, събития, а също и с подкрепата на известни лица, медията и нейните партньори ще си сътрудничат за промяната на негативните статистики и тенденции, както и в търсенето и показването на възможни решения чрез работещи модели.

 

Ангажиментът на Нова ще бъде дългосрочен, а първата стъпка в рамките на „Мисия образование” е кампанията „Аз не преписвам”. Тя е насочена към един от тревожните проблеми, които според образователните експерти са се превърнали в нормална практика – преписване и подсказване, които очевидно се толерират и от възрастните, ангажирани в училищното образование – учители и родители.

 

За този проблем свидетелстват и данните на международното изследване ПИЗА, според което 40% от децата у нас имат критично ниво на четене, 3% не се справят с елементарни текстове, а отличниците са под 1%. Подобна е статистиката и по математика, където 44% не могат да решават дори най-лесните задачи, а с трудните се справят под 1% от децата. Най-обезпокояващ е фактът, че само за една година класната стая трайно са напуснали почти 14 000 деца.

 

Инициативата „Мисия образование” ще търси широка обществена подкрепа и отговори на най-наболелите проблеми в образованието на фона на класациите по грамотност, които поставят българските ученици на последните места. 

 


Партньори на инициативата са:

 

Заедно в час

 

Заедно в час осигурява достъп до качествено образование на деца от непривилегировани общности като привлича и подкрепя талантливи професионалисти да бъдат ефективни, мотивиращи учители и лидери в българското образование и общество. През 2014/2015 учебна година близо 90 учители по програмата преподават на над 6000 ученици в 47 училища в 7 региона на България. Заедно в час вярва, че до 20 години може да бъде преодоляна функционалната неграмотност в България, от която в момента страдат над 40% от учениците. Заедно в час допринася за това чрез широко партньорство с институции и заинтересовани страни, които заедно утвърждават и популяризират добри практики и успешни примери за това, че всяко дете може да постига успех в училище и че всяко училище може да осигурява качествено образование на учениците си, независимо от техния произход. Фондацията е част от международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на достъпа до качествено образование в над 30 страни на 5 континента.

 

Национална мрежа за децата 

 

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Организацията е член на международните мрежи Eurochild http://eurochild.org/  и ChildPact http://nmd.bg/partners/childpact/ 
 

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.
 

Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата.

За да гарантираме правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, ние осъществяваме застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца.


Също така активно работим за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на добри практики между тях.