През декември 2016-а се планира провеждането на онлайн състезание "България пише"

Кабинетът ще повишава грамотността на населението, като дава възможност за създаване на кътoве за четене в метрото, на жп гарите, в кината и на други обществени места. Това са част от мерките в плана за 2015-2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотностт. Предвижда се още провеждане на училищни инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги, съобщават от правителствената информационна служба.

 

Стратегията си поставя за цел до 2020 г. да се постигне 90% дял на обхванатите в детска градина деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас, до 30% намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния праг PISA, увеличен брой на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, които продължават обучението или образованието си.

 

Една от мерките в плана за 2015-2016 г. залага на организирането на публични инициативи, като през декември 2016 г. е планирано провеждането на онлайн състезание "България пише" с индикативна цел от 100 000 участници. В документа са включени и национални инициативи за четене на книги като "Бъди грамотен", "Малкото голямо четене" и др.

 

Заложени са още дейности като организиране и провеждане на Национална седмица на книгата, Национален маратон на четенето и онлайн кампания за номиниране на детска книга. Сред мерките е и организиране на срещи с автори за представяне на книги и провеждане на дарителска кампания за обогатяване на библиотеките в училищата и в читалищата.

 

Предвижда се организиране на национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците в V клас, както и такова за функционалната грамотност на учениците от IX клас. Според плана България ще участва в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и провеждане на национални изследвания.

 

За реализирането на стратегията ще бъде направена електронна страница.