Те може да бъдат с думи или с картинки

По темата

Нов вид оценяване на учениците предлагат от Образователното министерство - вместо оценки с цифри, най-малките в училище да получават качествени оценки, които да отговарят на шестобалната система.

Идеята е децата в първи клас да имат в края на годината само една оценка и тя няма да бъде с цифра. Освен първокласниците, качествени оценки ще получават и децата във 2-ри и 3-ти клас.

Тя може да бъде само с думи, като например „отлично” или „задоволително”, или с картинка. Чак в 4-ти клас идват оценките по шестобалната система.

За първи път се въвежда точно определение за всяка оценка. Например шестица ще се пише при пълно постигане на резултатите, тройка при постигане на основни резултати, а двойка при липса на нужните знания. 

Учителите вече ще се аргументира при поставянето на оценките.