Президентът отправи искане за тълкуване на Конституцията

Росен Плевнелиев се обърна към Конституционния съд за предсрочния вот. Той отправи искане за тълкуване на Конституцията - дали в последните три месеца от своя мандат

По темата

президентът насрочва нови парламентарни избори, без да е разпуснал Народното събрание.

Основният закон предвижда възможност депутатите да не успеят да постигнат съгласие за формиране на правителство. Когато трите опита на някоя от парламентарните групи са неуспешни и това се случва в последните три месеца от мандата на президента, тогава той съставя служебно правителство, но не разпуска парламента.

Съществуват обаче различни мнения за продължението на процедурата. Първата теза е, че през последните три месеца от мандата си президентът не може да разпусне Народното събрание и да насрочи нови избори, а може само да назначи служебно правителство.

Втората теза е, че през този период той не може да разпуска парламента, но назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок, уточняват от Президентството.