Приет бе и законопроектът за газовата връзка с Гърция

С пълно мнозинство Бюджетната комисия в Парламента прие втората актуализация на бюджета за тази година на първо четене.

Промените са свързани с ангажимента на страната ни за осигуряване на държавни гаранции за европейските инструменти, разработени заради кризата с COVID-19. 

Бюджетната комисия прие с пълно мнозинство и Законопроекта за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10.10.2019 г.№ 002-02-7/ 18.06.2020г.