Изплащането на допълнителната сума започна през август 2020 г.

2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец юли. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

Близо 1 милион души остават без увеличение на пенсиите

За целта правителството ще отпусне допълнителни 104 000 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Увеличават социалната пенсия за старост

Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите стартира през месец август 2020 г.