Това беше единствена точка в дневния ред

Промените в Закона за съдебната власт бяха приети на първо четене в Правната комисия.

„БСП за България” подкрепя закриването и реорганизирането”, заяви депутатът Филип Попов.

„Потвърждавам намерението за закриване. Много внимателно сме се запознали с критиките. Може би ще бъде символично решение. Надявам се в следващото НС да вземем решение в обществен интерес. Днес трябва да вземем символно решение дали да съществува, или да се реорганизира. В полза на обществото, да не се счита за бухалка”, заяви Радостин Василев от „Има такъв народ”.

Правната комисия реши: Бюрото за защита преминава към Министерството на правосъдието

„Нашата готовност, ако беше се стигнало до гласуване в пленарна зала, е промяна не само в начина, но и в статута на главния прокурор след чата с пиара на Борисов”, заяви Атанас Славов от „Демократична България”.

„Между първо и второ четене бих обърнала внимание на няколко важни момента. Спецсъдът, за разлика от спецпрокуратурата, е самостоятелно юридическо лице. То не се закрива внезапно. Има срок на ликвидация, материални активи. Не може да стане за 3 дни”, заяви съдия Мариета Райков.

„Стана ядно, че реформа е необходима. Със задоволство отбелязвам, че се чуха всички мнения. Никой не каза и не поддържа мнение, че дела трябва да се прекратят. От ИТН сме последователни във всички наши действия за закриването им”, заяви Андрей Михайлов.

След това беше гласуването и промените бяха приети.