Намаляват и вносът, и износът на много продукти

Търговските отношения между Европейския съюз и Русия са сериозно засегнати от руската военна инвазия в Украйна на фона на забраната за внос и износ на редица продукти. Тя е част от санкциите, наложени от ЕС на Москва.

И вносът, и износът са намалели значително спрямо нивата им отпреди войната, информира европейската статистическа агенция Евростат. Делът на Русия в общия внос в Евросъюза от трети страни намалява от 9,5% през февруари 2022 г. до 2 на сто през септември 2023 г., сочат сезонно коригираните данни на Евростат.

През същия период общият износ на страните от ЕС за Русия намалява от 3,8% до 1,4 на сто.

Русия забранява износа на пшеница от 1 декември

Дефицитът при търговията на Европейския съюз с Русия достигна паричен обем от 18,6 млрд. долара през март 2022 г. заради високите цени на енергийните продукти. След това търговският дефицит намаля, като през март 2023 г. достигна до около 100 млн. долара, след което не се промени съществено до септември 2023 г., когато нараства до 1 млрд. долара, посочва Евростат. Тези промени до голяма степен са обусловени от различната стойност всеки месец на продуктите, внесени от Русия в страните от ЕС, обясняват експертите.

Що се отнася до дела на Русия във вноса на Евросъюза от трети страни на горива и метали, се отчита сериозен спад при вноса на руски природен газ, минерални (нефтени) масла и никел. Намалява и руският внос на желязо и стомана.