Това сочат данни от официалната национална статистика

Икономиката на Франция се сви изненадващо през третото тримесечие на 2023 г., докато инфлацията се забави през ноември до близо 2-годишно дъно, показват данни на френската официална статистика.

БВП на страната пада с 0,1% спрямо предходните три месеца. Това е първото свиване на БВП на втората по големина икономика в ЕС от близо две години насам. За него допринася нетната търговия, отнемайки 0,4 процентни пункта от БВП, тъй като износът през третото тримесечие намалява с 1%, докато вносът нараства с 0,1%.

САЩ и Франция планират да спрат частното финансиране на ТЕЦ-ове

Позитивен фактор обаче е засилването на вътрешното търсене, като потреблението на домакинствата през третото тримесечие се повишава с 0,6%, стимулирано от по-високите разходи за стоки и особено по-големите харчове за храни и промишлени продукти.

В същото време държавните разходи нараснаха с 0,5% след повишение с 0,1% през второто тримесечие, докато скокът при инвестициите в дълготраен капитал се забави до 0,2% от 0,5% главно поради по-нататъшен спад на вложенията в строителството.

На годишна база икономиката на Франция все пак се повишава с 0,6% в периода юли-септември спрямо същото време на 2022 г.

Инфлацията в страната пък пада през ноември до 3,4% на годишна база от 4% месец по-рано.