Те ще се борят заедно за декарбонизацията

На конференцията на ООН за климата 116 държави подписаха необвързващо споразумение за утрояване на световното производство на възобновяема енергия до 2030 г., съобщи председателството на срещата на върха КОП28, която се провежда в Дубай.

Тези страни се ангажираха да работят съвместно, за да може световните мощности за възобновяема енергия (вятърна, слънчева, водна и т.н.) да достигнат до 11 000 гигавата (GW) до края на този срок, в сравнение с около 3400 гигавата (GW) днес, като се вземат предвид различните изходни позиции и национални особености на различните държави.

Югоизточна Европа ще се превърне в шампион по развитие на ВЕИ мощности

По данни на Международната агенция за възобновяема енергия в края на 2022 г. глобалният капацитет за производство на възобновяема енергия възлиза на 3372 гигавата (GW), като в него преобладават водните (37%) и слънчевите (31%) мощности.

Страните също така се ангажираха да удвоят годишния темп на нарастване на енергийната ефективност до 2030 г. - от 2 на 4%. Тези ангажименти обаче не са задължителни.