Българските фармацевти изразяват своето несъгласие с подготвените без участие на гражданското общество промени в нормативната уредба в областта на фармацията, и се противопоставят на продължаващото дерегулиране в полза на корпоративните лобита и позволяването на лица без фармацевтично образование да извършват консултация и да отпускат продукти от значение за здравето в аптеките.

На 27 май от 10:00 часа на площад \"Независимост\" в София Българския фармацевтичен съюз (БФС) организира митинг-протест.

Българските фармацевти изразяват своето несъгласие с подготвените без участие на гражданското общество промени в нормативната уредба в областта на фармацията, и се противопоставят на продължаващото дерегулиране в полза на корпоративните лобита и позволяването на лица без фармацевтично образование да извършват консултация и да отпускат продукти от значение за здравето в аптеките.

\"На 16 март тази година Министерство на здравеопазването обяви проект на ЗИД на ЗЛПХМ. БФС се противопостави на редица разпоредби, които налагат радикални промени във фармацевтичния сектор. Въпреки изразения обществен консенсус по отношение на исканията на българските фармацевти и получената подкрепа от министър-председателя, проектът на ЗИД на ЗЛПХМ вече се прие на първо четене в Народното събрание. Ние получаваме тревожни сигнали, че определени кръгове се опитват да въведат в заблуждение законодателния орган и да наложат неприемливи и опасни за здравето на пациентите промени. Ето защо ние реализирахме, предварително изготвения план за протестни действия, включващ, срещи с представителите на законодателната и изпълнителните власти и стъпаловидни протести в Регионалните фармацевтични колегии. Изразяваме благодарност към всички, които подкрепиха нашите справедливи искания\", заявяват от БФС. /БГНЕС