КЗП ще направи детайлен анализ по веригата „пшеница - пшенично брашно - хляб”

За картелно споразумение при производството на брашно ще проверява Комисията за защита на конкуренцията.

Според експертите е възможно поскъпването на брашното, респективно – на хляба, да не е причинено само от по-високите цени на пшеницата, но и от споразумение между играчите на едро.

За да установи дали това е така, антимонополният орган ще направи детайлен анализ по веригата „пшеница - пшенично брашно - хляб".

Обстойно ще бъде проверена дейността на сдружение „Съюз на българските мелничари“, в което членуват най-големите мелници в страната.