Символът на Сливен ще представи България в конкурса „Европейско дърво на годината"

Победител в Националния конкурс „Дърво с корен“ стана многовековния Стар бряст в Сливен. Той се пребори с конкуренция с други 29 дървета. След тази победа символът на Сливен ще представи България в конкурса „Европейско дърво на годината“.

 

Това е мястото, в центъра на Сливен, откъде започва почти всичко. Срещите се уговарят до Стария бряст, главната улица започва с него. Дори работния ден на общинарите стартира с дървото, защото то е под прозорците им. Далеч назад във времето този бряст не е бил сам. Тук е имало огромна гора с вековни дървета. Към ден днешен той е остана единствен в Сливен от тази гора.

 

„По исторически данни е на 1100 години, не е правено биологично изследване на колко години е точно. Той е преминал през различни национални и различни политики, и какво ли не“, коментира Мария Диловска от отдел „Екология“ към община Сливен.

 

Жителите на Сливен се гордеят с победата на Стария бряст в националния конкурс и разказват с гордост за дървото. Според специалистите, с възрастта на дървото нарастват и грижите за него. Като победител в конкурса „Дърво с корен“, бряста ще получи специално обгрижване.

 

„Да се затворят хралупите по начин, който е съвременен и се надявам, че в България ще намерим такива експерти, колкото и да ги няма“, допълва Диловска.

 

Организатор на конкурса е „Екообщност“, а гласуването ставаше в Интернет. На европейско ниво сливенския Стар бряст ще се бори с дървета от Франция, Англия, Полша, Словакия, Чехия, Унгария  и Ирландия.

 

Репортер: Зоран Петров