От ГИТ постановиха до 30 юни работодателят да гарантира редовна доставка на безплатна храна

Надежда за работещите в мини „Бобов дол”. Две седмици след като ви показахме потресаващи кадри на работниците от мина „Бобов дол”, които чакат за храна в празен магазин, Главна инспекция по труда излезе с резултати от проверката си.


Установено било, че проблемът с редовна доставка на храна е започнал още в края на месец ноември миналата година. Причината обаче не била работодателят, а във фирмата доставчик. От въгледобив Бобов дол били договорили честа доставка на хранителни продукти. Фирмата доставчик, обаче не била спазила поетия ангажимент.


От Инспекцията по труда са дали краен срок - 30 юни, в който работодателят да гарантира редовна доставка на безплатна храна. След изтичането на крайния срок, предстои нова проверка.