Промяната ще влезе в сила от 1 януари

 

Размерът на минималната работна заплата става 420 лв. Промяната влиза в сила от 1 януари

Още по темата

2016 г. 

 

С увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства.

 

С промяната в размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът „работещи бедни“ и да се генерират по-оживени стопански процеси по линия на вътрешното потребление.


Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.