За мисията да си учител и новото време

Съвременни будители живеят в мизерни условия. Разказваме ви за пет дами и техните усилия

По темата

да изпълняват своята специална мисия - образованието.

Те са дошли от различни краища на страната, за да живеят в почти разпаднало се общежитие. И условията са такива и до днес – сграда от 50-те години на миналия век, с рушащи се стени и покрив, без топла вода, без баня и с външна тоалетна.

Това са пет жени, лишили се от удобствата на големия град, когато тръгват от родните си места.

От 2008 година училището, в което те преподават, е защитено, защото осигурява достъп до образование на децата от три близки села.  

За възрожденците на новото време - гледайте във видеото.