Разговор в студиото на „Часът на Милен Цветков”

Разговорът гледайте във видеото.