Всеки ден се регистрират по два нови случая на малтретиране

Насилието над деца у нас най- често се случва в семейната среда, сочи официалната статистика.

По темата

В 65% от регистрираните случаи децата са били малтретирани от свои близки. А колко са нерегистрираните, можем само да гадаем.

През 2015 г. отделите за закрила на детето са установили 752 нови случая на насилие. Това означава, че всеки ден жертва стават по още две деца.

Преди дни беше приета Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.