Системата за контрол започва да действа от днес

Общо 22 интелигентни сензорни станции следят за нивото на качеството и чистотата на въздуха в столицата. Хората могат да следят замърсяването в реално време. Изготвя се и мобилна апликация.

Четири сезона трябва да минат, за да може сензорите да натрупат достатъчно информация. Докато събере необходимите данни, общината ще продължава да разчита основно на станциите на изпълнителна агенция „Околна среда”.

Затъпяваме от мръсния въздух

Сензорите са разположени във всички райони на територията на Столична община. Заместник-кметът по екология изтъкна, че това е междинна стъпка между действащите граждански мрежи и станциите на еко министерството.

„Необходимо ни е време от четири сезона, за да можем да оценим за еквивалентност данните, които са събрани, и респективно те да станат част от системата за взимане на решения на Столична община”, каза Йоана Христова, зам.-кмет по околна среда в Столичната община.

Опасно мръсен въздух в цялата страна (ОБЗОР)

„Всяка една от тези станции дава информация за различни параметри – фини прахови частици, азотен диоксид, озон, въглероден окис и серен диоксид. Всичко това в комбинация с различни климатични параметри”, обясни Мирослав Гечев, представител на фирмата-изпълнител.

Асматикът Иван Михайлов има собствен прахоброяч. Тежката форма на астма го принуждава да измерва замърсяването навсякъде където ходи. В дни със силно замърсяване мъжът прави тежки пристъпи.

„Постоянно го нося със себе си, но идеята е че ако да речем духне вятър и видя че нивата на замърсяване спаднат мога да махна маската”, сподели мъжът.

В празничните дни замърсяването в София е в пъти под нормата. Според Иван липсата на трафик също помага да се диша по-лесно. „Трафикът генерира друг тип замърсяване, говоря за азотни двуоксии и серни окиси”, поясни Иван.

Новите станции ще измерват и замърсяването от трафика, обещават от общината. И гарантират достоверност.

„Не можем да си позволим да лъжем гражданиете. Не бихме манипулирали неправомерно данните”, каза още Йоана Христова.

Към тези станции могат да се добавят и сензори за шумово замърсяване, а в следващата година уредите ще се поддържат безплатно от фирмата подготвила проекта.