То е прието единодушно

Развръзка по казуса с обхвата на имунитета на президента и вицепрезидента. Конституционният съд единодушно реши, че при евентуално престъпление, разследване е допустимо, но без да се засягат права и интереси на държавния глава. Обвинения не могат да се повдигат, докато не приключи мандата им. 

Въпросът беше повдигнат в началото на годината от главния прокурор. Иван Гешев помоли за тълкуване на няколко текста от Конституцията, които засягат именно имунитета на държавния глава.

При наличие на данни за престъпление, в което евентуално са замесени президента и вицепрезидента, разследване ще има. Ще се проверяват факти и обстоятелства, които обаче не касаят пряко държавния глава и неговия заместник, записаха конституционните съдии в решението си.

Конституционният съд решава може ли главният прокурор да разследва президента

„Имунитетът на президента и вицепрезидента изключват извършването на такива процесуални действия, които са насочени пряко срещу личните права и свободи”, заяви проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия. 

Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат подслушвани и следени по време на мандата си. Ако обаче бъдат записани чрез СРС, законно приложено спрямо друг човек, това не е престъпление, категорични са конституционните съдии. Разследващите също така нямат право да претърсват, обискират или вземат ДНК проба от държавния глава и заместника му.

„Разбира се, те не могат да стигнат дотам, че мълчаливо или гласно да привлекат като обвиняем президента или вицепрезидента. Тоест, да обосноват неговата наказателна отговорност”, заяви проф. Пламен Киров.

Дали президентът и вицепрезидентът са извършили престъпление, за което може да се поиска предсрочно прекратяване на мандата им, решава Народното събрание, пише още в решението на съда. 

Прокуратурата: В запис на шефа на ВВС има данни за престъпление на Радев

„Тук е политическият момент, тъй като по нашата Конституция президентът и вицепрезидентът се избират пряко. Тоест, те имат същата непосредствена демократична легитимност, както самото Народно събрание”, обясни проф. Киров.

Президент или вицепрезидент могат да бъдат разпитвани като свидетели в съда, но не могат да бъдат насилствено докарани при отказ.

Ето цялото решение на Конституционния съд: 

Конституционният съд излезе с тълкувателното решение за чл. 103 от основния закон, отнасящ се до имунитета на президента и вицепрезидента. Становището на съдиите от КС е взето единодушно. Делото в КС беше образувано по искане на главния прокурор Иван Гешев от началото на годината.


При откриване на данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента забраната да бъде възбудено наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство.

По вече образувано наказателно производство имунитетът на президента и на вицепрезидента изключва извършването на такива процесуални действия, които са насочени срещу тях и пряко засягат техни лични права и свободи.

Други действия по разследването могат да бъдат извършвани без ограничение.

Ето какво гласи решението на Конституционния съд:

Днес, 30.07.2020 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 1/2020 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България  за  даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията.
 
Приетият диспозитив на решението гласи:
 
1. По въпрос първи от тълкувателното питане - Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна", използвано в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в Глава първа "Престъпления против Републиката", Раздел I "Измяна" от Особената част на Наказателния кодекс ?
 
Съдържанието на понятието „държавна измяна" по чл. 103, ал. 1 от Конституцията не е тъждествено със съдържанието на понятието „измяна" по смисъла на Раздел I, Глава първа от Особената част на Наказателния кодекс. Като „държавна измяна" следва да бъдат разбирани и други престъпления против Републиката, които държавният глава би могъл да осъществи при изпълнение на конституционно възложените му функции.
 
2. По втори въпрос от тълкувателното питане - Каква е разликата между използваните в чл. 103, ал. 1 от Конституцията понятия „държавна измяна" и „нарушение на Конституцията" като основания за ангажиране на отговорността на президента и вицепрезидента за действия, извършени при изпълнение на техните функции ?
 
Понятието „държавна измяна" винаги изисква осъществяването на съставомерна престъпна дейност против Републиката.
 
Понятието „нарушение на Конституцията" обхваща нарушения при изпълнение на функциите на президента или вицепрезидента, които нямат престъпен характер, както и такива, които са съставомерни деяния.     
 
Конкретната преценка, дали „държавна измяна“ или „нарушение на Конституцията“ обосновават отговорност на президента или вицепрезидента се прави единствено от Народното събрание, което  само̀  решава дали да повдигне обвинение и след това - от Конституционния съд, когато упражнява правомощието си по чл.103, ал.3 от Конституцията.
 
3. По трети въпрос от тълкувателното питане - Понятията „държавна измяна" и „нарушение на Конституцията", използвани в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, включват ли в съдържанието си и извършване на престъпления извън съставите на Глава първа "Престъпления против Републиката " от Наказателния кодекс ?
 
Понятието „държавна измяна“ не включва в съдържанието си извършване на престъпление извън съставите на престъпленията против Републиката.
 
Понятието „нарушение на Конституцията“ може да включва в съдържанието си и извършване на нарушения, които са престъпления, но различни от престъпленията против Републиката.
 
4. По четвърти въпрос от тълкувателното питане  -  Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване", използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, ограничава ли се само до действия с процесуален характер?
 
Възбуждането на наказателно преследване е дейност на органите на досъдебното производство по формулиране на твърдение срещу конкретно лице, че е извършило конкретно престъпление.
 
Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията означава, че срещу президента и вицепрезидента не могат да бъдат извършвани действия с процесуален и извънпроцесуален характер, които могат да доведат до реализиране на наказателна отговорност и които пряко засягат техните лични права и свободи.
 
5. По въпрос пети от тълкувателното питане - Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване", използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, включва ли забрана да бъде образувано наказателно производство, когато се открият данни за евентуална престъпна дейност на президента и вицепрезидента ?
 
При откриване на данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента забраната да бъде възбудено наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство.
 
6. По шести въпрос от тълкувателното питане -  Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване", използван в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, означава ли забрана за извършване на действия с процесуален характер по вече образувано наказателно производство, по което се разкрият данни за престъпна дейност на президента или вицепрезидента ?
 
По вече образувано наказателно производство имунитетът на президента и на вицепрезидента изключва извършването на такива процесуални действия, които са насочени срещу тях  и пряко засягат техни лични права и свободи.
 
Други действия по разследването могат да бъдат извършвани без ограничение.
 
Решението е прието единодушно.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.

За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.