Ще сезирам БНБ, заяви министърът на икономиката

„Управителният съвет на Българската банка за развитие отказа да предостави  на Одитния комитет информация за кредитните досиета”. Това обяви на извънреден брифинг министърът на икономиката Кирил Петков.

Той е принципал на ББР, но не може да я задължи да предостави исканата информация. Това може да направи БНБ, чрез предписание. 

ББР: Дали сме подробна финансова информация на новия Одитен комитет

„За мен това е нарушение. Ще сезирам БНБ”, каза министърът. Той изрази очакване това предписание да се случи още днес.

„Казаха ми: „Информацията на кредитните досиета е готова, но няма да ви я дадем”. За мен това е нарушение на Закона за независимия одит. Надявам се това да е импулсивна грешка", каза още министър Петков.

Петков отново обясни, че целта му е единствено ББР да работи в полза на малкия и среден бизнес.

„Банката е много стабилна, това не е атака за стабилността. Тази банка има ликвидността да бъде страхотен инструмент за малките и средни предприятия”, заяви Петков.

От банката вчера съобщиха, че от 2009 година досега са раздадени кредити за близо 2,6 млрд лева.

А след брифинга на министъра от ББР съобщиха, че са предоставили подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет.

„В допълнение, банката е направила запитване за правата на достъп на Одитния комитет във връзка с предоставянето на информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Българска народна банка", се казва още в съобщение до медиите.

„С цел прозрачност и до приемане и вписване по надлежния ред на проекта за промени в Устава на банката, предложен от министъра на икономиката, ББР ще спазва изискванията, предложени в новия документ, като кредитирането ще се ограничи до експозиции към един клиент или група свързани клиенти, чийто размер не надхвърля сумата от 5 000 000 лева. Това ограничение не се прилага за кредитни институции", се казва още в съобщението.