Те ще изчезнат от съдебната карта, ако се приеме предложена от ВСС реформа

55 от общо 113 районни съдилища в страната ще изчезнат от съдебната карта, ако се приеме предложена от Висшия съдебен съвет реформа. Според нея те ще се превърнат в териториални отделения на най-близкия окръжен съд. Съдийската колегия започна обсъждането на преструктурирането, въпреки че още вчера с мълчаливи протести в цялата страна адвокати се обявиха категорично против. Омбудсманът Диана Ковачева също изрази отрицателно становище.

ВСС обсъжда закриването на съдилища

Липса на достатъчно дела, твърде скъпи процеси, харчене на пари за поддръжка на съдебна администрация и невъзможност за специализация на магистратите са мотивите на съдийската колегия да предложи преструктирирането на районните съдилища.

„Там, където има работа за трима съдии и достатъчно натоварване, то тогава ние ще предложим това да остане самостоятелен орган на власт”, обясни Красимир Шекерджиев, който е сред вносителите на проекта.

Превръщането на районния съд в териториално отделение не значи закриване, категорични са кадровиците. Хората отново ще подават документи на място, просто магистратите ще пътуват за делата или ще заседават с видеоконферетна връзка.

Адвокати на мълчалив протест срещу реформата за закриване на съдилища

„Съответно адвокатът може да бъде в Бургас или в Малко Търново - по негово желание. По същия начин биха могли да се разпитват и вещи лица, и свидетели”, смята Боряна Димитрова.

Идеята за реформа обаче срещна отпор сред самите членове на Съдийската колегия.

„Каква е обективната база, на която стои подобно изчисляване на натовареността? И нещо друго не можах да разбера - как е получено изчислението за норма на натовареност в районните съдилища по наказателни и по граждански дела”, пита Атанаска Дишева- член на Съдийска колегия към ВСС.

По данни на Висшия съдебен съвет районните съдии у нас са 959, което е около 40 на сто от всички съдии у нас. Ако реформата се реализира, за нея ще се похарчат 7 млн. лв. от 900 млн. лв. бюджет на съдебната власт. Крайното решение какво ще се случи с почти половината районни съдилища у нас обаче ще вземе следващото Народното събрание, защото новата съдебна карта изисква и законови промени.