От Министерството обясниха защо информацията за нея е оскъдна

От Министерството на образованието са извършили проверка по казуса с дисертацията на кандидат-премиера Пламен Николов. От ведомството обясниха и защо информацията за нея в информационните системи е оскъдна.

През 2005 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) е предала дисертацията на Пламен Николаев Николов в Народната библиотека „Кирил и Методий“ и в тогавашния Централен институт за научно техническа информация (ЦИНТИ) без задължителната информационна карта, която съдържа детайлите, свързани с нейната защита. Това е изрично отбелязано в опис на дисертационни трудове, който се съхранява в Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН - наследник на ЦИНТИ. Поради този факт информацията за тази дисертация, налична в електронния Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България” (РАС) на НАЦИД, е твърде оскъдна.

Проверката беше извършена в отговор на силния обществен интерес и множество запитвания от медии, отправени до пресцентъра на МОН и до НАЦИД. Трудът на Николов предизвика полемики, след като журналистът Григор Лилов написа във Facebook, че дисертацията, озаглавена "Философско-антропологична рефлексия върху времето", е фиктивна и е била "дописана" в публичния регистър в последните няколко дни. В разследване, споделено в социалните мрежи, Лилов обяви, че държавният регистър е бил манипулиран, за да бъде прикрита истината.

До 2011 г. основните данни за лицата, придобили образователната и научна степен „доктор” или „доктор на науките“, както и заемащите академична длъжност, първоначално са вписвани в поддържаната от ВАК документация и електронна база данни. През 2011 г. тези данни са пренесени в „Електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България” на НАЦИД съгласно Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Тогава са мигрирани и данните за Пламен Николов, които не са променяни от датата на пренасянето им - 12 юли 2011 г.

Съгласно измененията в Правилника съществуващата електронната база данни, описана по-горе, е мигрирана в РАС, поддържан от НАЦИД. Партидата на Николов е мигрирана на 3 октомври 2018 г. без никакви промени от първото й прехвърляне на 12 юли 2011 г.

Непълнотата на информацията относно дисертацията на кандидат-премиера се дължи на липсата на попълнена информационна карта, с която дисертациите постъпваха в НАЦИД до юли 2018 г., съобщават от МОН.

Дисертацията е обработена и заведена във фонда на библиотеката на НАЦИД през септември 2005 г. с инвентарен № 135 в инвентарна книга № 3. В Книгата за движение на библиотечните фондове е под № 48 от 02.09.2005 г. През 2016 г. библиотеката на НАЦИД се присъединява към електронния каталог COBISS и след мигриране на библиографското описание на дисертацията се вписва сигнатурата и инвентарния номер, което може да се види ТУК.

Дисертационният труд на Пламен Николаев Николов е наличен в библиотеката на НАЦИД. МОН има готовност да го публикува след изразено писмено съгласие на автора.