Обвинител номер 1 беше поканен да участва в заседание на комисията

Явяването на главния прокурор Иван Гешев във Временната комисия за полицейското насилие в Народното събрани би представлявало нарушение на Конституцията на Република България. Това обясняват от държавното обвинение след получената покана за участие.

„Според решение на Конституционния съд от 6 юни 2017 г. „Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство“. Това е единственото и безпротиворечиво тълкуване на конституционните разпоредби. Противното би представлявало нарушение на Конституцията на Република България от страна на главния прокурор и намеса в независимостта на отделните магистрати”, пишат от държавното обвинение.

С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО: Депутатите викат Гешев на изслушване за полицейското насилие

„Главният прокурор потвърждава готовността си за сътрудничество с Народното събрание като върховен орган на държавната власт, който изразява волята на народа и неговия суверенитет, воден от разбирането, че разделението на властите не е пречка за взаимодействие и съгласувано функциониране в рамките на конституционно установения баланс”, обясняват от обвинението.

Гешев: Изслушване на главния прокурор би било нарушение на разделението на властите

От прокуратурата уточняват още, че материалите от досъдебните производства, съдържащи класифицирана информация, са извън кръга от сведения, които парламентарна комисия може да получава и използва.

„Разгласяването й би нарушило не само независимостта на съдебната власт, но и правата на гражданите, които тя по Конституция е призвана да брани”, заявяват от обвинението.