Форумът се проведе в Пловдив

Училища отчетоха резултати от работата си по европейски проекти .Форумът се проведе в Пловдив.  Над 330 000 деца и ученици в цялата страна са подкрепени по проектите на Министерството на образованието и науката за равен достъп до образование и формиране на умения. На форума присъства министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

„Основната полза и резултат от тези европейски проекти е, че те спомогнаха да се реализират две основни политики в нашата образователна система. На първо място е осигуряването на равен достъп на всяко българско дете към качествено образование и от другата страна развитие на уменията на 21 век”, обясни проф. Галин Цоков.

Проектът „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи” стартира по време на пандемията.

„И тогава благодарение на него 169 000 български ученици получиха подкрепа. Бяха снабдени учителите с над 20 000 електронни устройства,с над 65 000 електронни устройства бяха снабдени учениците, които не разполагаха с такива, за да бъде по-успешно обучението от разстояние и, за да няма това разделение в училище, на базата на технологичните възможности на съответното семейство”, допълни министърът.

По време на проекта над 15 000 ученици получават допълнителна подкрепа през летните месеци.

„Очи в очи със своите учители , за да могат да компенсират недостатъците на обучението от разстояние в електронна среда”, обясни още проф. Цоков.